Murat Koçyiğit

Kurucu, Eğitim Uzmanı - SwotWork Consultancy, (Kariyer Oyunları)

KARİYER OYUNLARI

Kariyer Oyunları; SwotWork Eğitim ve Danışmanlık tarafından geliştirilen, kariyer planlama ve gelişim merkezi olarak tasarlanmış bir toplumsal sorumluluk konseptidir. Temel amacı; öğrencilerin okul sırası ve sonrası bilinçli ve farkında bireyler olarak topluma dahil olabilmeleri ve bu amaçla bireysel gelişimlerine destek olabilecek etkinliklerin sağlanmasıdır. Kariyer Oyunları seminerleri ile iki temel konu işlenmektedir.

1) Kişisel Farkındalık Stratejisi

Kariyer Oyunları; Oyunun ilk kuralı olarak bireysel tanışmayı esas alır. Bu bölümde, bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine yardımcı olunur. Katılımcının kendi kariyer oyununda almak istediği rolü yani hedeflerini belirlemesini, oyunun gözlemlenmesi ve strateji oluşturulması konusunda eğlenceli sohbetler gerçekleşir. Bu eğitim ile duyuların farkına vararak onların içerdiği mesajları anlama, yıkıcı olabilecek olumsuz duyguları yönetebilme, daha mutlu ve kaliteli bir yasam düzeyine ulaşma kapasitesini arttırmak amaçlanmaktadır.

2) Etkili İletişim ve Motivasyon

Kariyer Oyunları; Oyunun ikinci kuralı olarak sosyal iletişimi konu alır. Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede sosyal potansiyellerini, işe ve dolayısı ile kariyere dönüştürmeleri konusunda kendi oyunlarını nasıl yaratacakları üzerinde eğlenceli sohbetler gerçekleşir. Bununla birlikte sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmaları amaçlanır.

EĞİTMEN

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Biyolog unvanı ile mezun olmasının yanı sıra yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki lisans eğitimini de sürdürmektedir.
2008 yılında dünyanın sayılı ilaç firmasında tanıtım uzmanı olarak profesyonel iş hayatına başlayan Murat KOÇYİĞİT dört yıl ile bu görevini devam ettirdi. 2012 yılı itibari ile Telekomünikasyon sektörüne adım atarak üç yıl süreyle Bölge Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2015 Haziran ayı itibari ile hayaline odaklandı ve İstanbul Maslak’ta Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Medya alanında faaliyet gösteren SwotWork firmasını kurdu ve kurucusu olduğu firma bünyesindeki şirketlerle birlikte danışmanlık ve kurumsal eğitim çalışmalarına hala devam etmektedir.
Yaşamda en değerli yatırımın kendi öz benliğine yapılan yatırım olduğuna olan inancı ve insan-doğa, doğa-enerji birlikteliklerine olan merakı sayesinde kişisel gelişim serüvenine küçük yaşlarda başladı. Takip eden 20 yıllık süreçte yaptığı araştırmalarla edindiği temel psikoloji eğitimi, duygusal zekâ, beden dili, ikna teknikleri, satış eğitimlerinin yanı sıra sunum teknikleri ve iletişim eğitimlerini aldı.
2010-2013 yıllarında NLP Practitioner License Programı ve Master Practitioner License programını, yaşam, öğrenci ve yönetici koçluk eğitimlerini tamamlayarak NLP uzmanı ve uygulayıcısı aynı zamanda bireysel koç unvanlarını edindi. 2014 yılında Nefes Master Eğitmeni Mustafa Kartal’ın öncülüğünde Nefes Koçluk ve Holoterapik Nefes Teknikleri eğitimlerini alarak Nefes Koçu ve uygulayıcısı olma hakkını elde etti. 2017 yılında; Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘’Training of Trainer Program on the ‘’ Enterprise Development & Investment Promotion’’ Programını tamamlayarak Girişimcilik ve İş danışmanı unvanlarını edindi.
“Kişisel Farkındalık Uygulamaları”, “Takım Çalışması”, “Stres ve Öfke Yönetimi”, “NLP ile Satış Teknikleri”, “Sunum Teknikleri”, “Müşteri ilişkileri”, “Yönetici Koçluğu”, ‘’Nefes Teknikleri’’ gibi kurum içi eğitimlerle birlikte aile ve bireye yönelik koçluk hizmetleri verdi. Farkındalık üzerine kendine ait kitap çalışması bulunan Murat KOÇYİĞİT ülkenin birçok üniversite projelerine konferans konuşmacısı olarak yer aldı.

Murat KOÇYİĞİT
Kurumsal & Bireysel Eğitim Uzmanı