İbrahim YAVUZ

Antalya Teknokent Genel Müdürü

İbrahim YAVUZ (ANTALYA TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ)
1985 Antalya Elmalı Doğumlu olan İbrahim Yavuz, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Antalya Teknokentte 26.08.2016 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış
ve 12.02.2018 tarihinde Antalya Teknokent Genel Müdürü olarak atanmıştır.
İbrahim Yavuz birçok Ar-Ge projesinde görev almış, özel şirketlere ve kurumlara danışmanlık
yapmıştır. Gıda Yüksek Mühendisi İbrahim YAVUZ, 2011 yılında Bilim Sanayi Ve Teknoloji
Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında hibe ödülü almış olan projede Ar-Ge
mühendisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında ise Fonksiyonel bir gıda olarak propolisin toz ekstrakt
halinde elde edilmesi iş fikri ile Teknogirişim Desteği hibe ödülü alarak Ar-Ge projesini Akdeniz
Üniversitesi Antalya Teknokentte kurmuş olduğu Yavuzbal Apiterapi şirketiyle başarılı bir şekilde
yürütmüştür.
İbrahim YAVUZ, Tarım, Hayvancılık, Gıda, Organik Arıcılık ve Biyoteknoloji Ar-Ge projeleri üzerine
Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesinde akademisyen olan Yavuz
Mühendislik Fakültesinde Akademik çalışmalarını ve Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmektedir.
Çalışma alanı ile ilgili Yurt içi ve yurt dışı birçok eğitime ve çalışmaya katılan Yavuzun Projeleri
üzerine ulusal ve uluslararası alanda yayın ve makaleleri bulunmaktadır.
Türkiyenin desteklenen ilk genç girişimcilerinden olan Yavuz birçok mentörlük eğitimi ve
programına dahil olmuştur. Halen birçok girişimcilik eğitim ve yarışmalarının eğitimcisi ve jüri üyeliği
görevlerinde bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan İnovatif ürünleri üzerine patent ve
marketing çalışmalarını da sürdüren İbrahim Yavuz; Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Kent konseyi ve
benzer birçok sivil toplum kuruluşu ve odanın yönetim kurulu ve komisyonlarında aktif olarak görev
yapmaktadır.